60 år i 2014
— og stadig hårdt arbejdende

Siden 1954 har PKA pensioneret mange tusinde medlemmer. Vi er stærkere og mere stabile end nogensinde. Medlemmerne kan være trygge ved os.

Også de næste 60 år… og de næste…

Tidslinie

1954 – 2014

1954

Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter er den første pensionskasse, der bliver oprettet under PKA.

1965

Pensionskassen for Sygeplejersker investerer som den første PKA-pensionskasse direkte i fast ejendom ved køb af en beboelsesejendom i Charlottenlund. I dag ejer PKA-pensionskasserne tilsammen 166 boligejendomme med knap 6.100 lejligheder.

1966

Sundhedsstyrelsen godkender salget af p-pillen.

1971

Den første Roskildefestival starter i silende regn med 15.000 deltagere.

1976

Loven om lige løn for samme arbejde vedtages i Folketinget.

1984

Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger får som de første to PKA-pensionskasser delegerede, og systemet med generalforsamlinger bestående af delegerede bredte sig hurtigt til alle PKA-pensionskasserne. De delegerede bliver medlemmernes forlængede arm.

1989

Berlinmuren falder.

1999

PKA får sin hjemmeside www.pka.dk

2002

Københavns Metro åbner.

2012

Det bliver muligt at chatte med pensionsrådgiverne på pka.dk – også om aftenen.

Konkurrence


Konkurrencen er afsluttet. Vinderen har fået besked.